Usług przeciwpożarowe firmy FIREDOM to między innymi audyty ochrony przeciwpożarowej, operaty przeciwpożarowe, ćwiczenia ewakuacyjne, przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP, stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym, plany ewakuacyjne, ekspertyzy PPOŻ oraz opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument, który określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109,719) “powinien zawierać między innymi warunki ochrony przeciwpożarowej, spis wyposażenia w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń, warunki i organizację ewakuacji, sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, zadania i obowiązki w zakre ochrony przeciwpożarowej, plany obiektów oraz listę osób odpowiedzialnych za opracowanie instrukcji”. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowe dla budynków komercyjnych, do takich zaliczane są m.in. zakłady produkcyjne, centra handlowe oraz miejsca użyteczności publicznej, czyli szkoły, szpitale i hotele. Prawo wymaga aktualizacji takiego dokumentu nie rzadziej niż raz na dwa lata. FIREDOM od lat opracowuje Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego specjalnie dla obiektów użyteczności publicznej. Do grupy takich budynków można dodatko zaliczyć m.in.: banki, budynki usługowe, biurowce, przedszkola, centra handlowe, supermarkety, hale produkcyjne, budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi, internaty, magazyny czy żłobki.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego od FIREDOM

W zakresie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego firma oferuje opracowanie takiego dokumentu, jak i wsparcie w procesie skutecznego wdrażania go. Cały proces FIREDOM realizuje z myślą przede wszystkim o bezpieczeństwie użytkownikó

Comments are closed.

https://huddled.com.pl/hoker-industrialny-z-oparciem-komfort-i-styl-w-jednym/ zobacz https://4-bet.com.pl/ekskluzywny-styl-industrialne-stoliki-kawowe-loft-i-meble-loftowe-do-salonu/